MEKATRONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1995)

Merkez, ürün ve proseslerin tasarım ve gerçekleştirilmesinde makina mühendisliğinin, elektronik ve zeka içeren biilgisayar denetimi ile sinerjik bir şekilde entegrasyonu olarak tanımlanan Mekatronik dalında en yeni teknolojilerin aranması ve uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası araştırma yapan bir birimdir. Ana görevleri şunlardır: Mekatronik alanında hızlı ve güncel bilgi transferi sağlamak: Bu amaçla bilimsel yayınlar yapmak yanında yurtiçi ve yurtdışında ilişkiler geliştirir, mekatronik konusunda tanınmış bilim adamlarının ziyaretlerini sağlar ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenler. Altyapı geliştirme: Merkez, Mekatronik eğitim ve araştırma çalışmalarını destekleme amacıyla bu alandaki altyapının geliştirmesine yönelik çalışmalar yapar. Sanayimizin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi amacı ile endüstriyel kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapılması: Merkez, mekatronik alanında endüstriyel kuruluşlarla ilişki ve işbirliği geliştirici girişimlerde bulunmayı bu amaçla endüstriye yönelik kurslar açılmasını ve ortak projeler yürütülmesi gibi etkinliklere öncülük etmeyi, ana görevlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Merkez Müdürü: 
Prof.Dr. Mehmet Akar
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi, Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bebek 34342 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
mehmet.akar@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 68 54
Faks: 
+90 212 287 24 65
Merkez Faaliyet Raporu: