MetIn, B., Çiçekoğlu, O., Özoğuz, S., “A Class of Mosfet-C Multifunction Filters“, Analog Integrated Circuits and Sıgnal Processing, 97, 1, 5-13, 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Indexi: 
Yayın Türü: