Mikro-Kanalda Akan Karışmayan İki Sıvının Arayüzeyinin Elektrik Alanı Ortamında Kararlığının İncelenmesi

Kodu: 
09A502P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı