​Mutlutürk, M., Mardikyan, S., “Analysing FacTors Affecting the Individual Entrepreneurial orientation of University Students“, Journal of Entrepreneurship Education​, 21​​​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: