Nano-Ölçekli Faz Değişim Belleği Aygıtlarında Ara Mantık Seviyelerinde Kararlılık Mekanizmalarının Sonlu Eleman Modeli ve Deneysel Karakterizasyonu

Kodu: 
113F385
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı