Nanoaygıtlarda Manyetik Baloncukların Manyetik Alan Ve/Veya Spin-Kutuplanmış Akım İle Etkileşimi

Kodu: 
114F318
Yürütücüsü: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı