NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMA MERKEZİ (2013)

Merkez Türkiye’de Nâzım Hikmet’in edebiyata, kültür ve sanata katkılarından yola çıkan bir öngörü platformudur. Nâzım Hikmet üzerine oluşturulacak bir belge bilgi merkezi aracılığıyla Nâzım Hikmet’i gelecek nesillere tanıtacaktır. Ülkemizin dünden bugüne edebiyat, kültür ve sanat alanındaki gelişimini izlemek, bu alanda kazanımları sürdürülebilir kılmak, araştırmacılar için tartışma ortama yaratarak yarına açılımları sağlamak Merkez’in temel uğraş alanlarını oluşturur.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Murat Gülsoy
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampüs, 7. Lojman, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
murat.gulsoy@boun.edu.tr, nhkm@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 48 63
Merkez Faaliyet Raporu: