Necipoğlu, N., “Türkler ve Bizanslılar (Onbirinci ve Onikinci Yüzyıllar)”, Türkçe Konuşanlar: Asya’dan Balkanlar’a 2000 Yıllık Sanat ve Kültür, E. Çağatay, D.Kuban (Derleyenler), 254-265, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: