Necmioğlu, Ö., “Çoklu Afet Rı̇sk Azaltımı Yaklaşımı Çerçevesı̇nde İstanbul'un Tsunamı̇ Dı̇rençlı̇lı̇ğı̇ / Tsunami Resilience of Istanbul Under a Multi-Hazard Risk Mitigation Framework”, 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik (çevrim içi) Kongresi (idRc 2020) / 2. International Disaster and Resilience (online) Congress 2020, Eskişehir Teknik Üniversitesi/Eskişehir Technical University,13-15 Ekim/October 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: