Nevşehirli, D., Akın, A., “Serbest dalgıçlarda İYKAS ile serebrovasküler reaktivite ölçümü”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: