Katkı Payı Talep Süreci

 

      Kullanıcıların katkı payı taleplerini, dağıtım yapılacak projeyi, dağıtımın yapılacağı personelin adı ve ödeme miktarını belirterek sistem üzerinden elektronik olarak oluşturması ve göndermesi gerekmektedir. Ancak dağıtım işleminin başlatılabilmesi için elektronik ortamda oluşturulan bu talebin imzalanarak ve yazılı belge olarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmiş olması da gerekmektedir.

 

Katkı Payı Talep Süreci Akış Şeması