Satınalma Talep Süreci

     

      Kullanıcıların satınalma taleplerini, istek fişi ve malzeme/hizmet istem listesini elektronik oluşturarak göndermesi gerekmektedir. Ancak satınalma işleminin başlatılabilmesi için elektronik ortamda oluşturulan istek fişi ve istem listesinin kullanıcı tarafından imzalanarak ve yazılı belge olarak doğrudan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmiş olması da gerekmektedir.