Görevlendirme Süreci

 

     2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39.maddesine göre yapılan yurdışı ve yurtiçi görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun usul ve esasları çerçevesinde yolluk ödenir. Ancak ödeme işleminin başlatılması için, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce elektronik ortamda oluşturulan yolluk bildiriminin yetkili kullanıcı tarafından imzalanarak ve yazılı belge olarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmiş olması gerekmektedir.

 

2017 Yurtiçi Gündelik Miktarları

2017 Yurtdışı Gündelik Miktarları

 

Görevlendirme Süreci Akış Şeması