Gelir Vergisi Oranları

2018 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları

14.800 TL'ye kadar 15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası için 20%
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL,
(ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası için
27%
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL,
(ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası için
35%
 
 
acordeon
1