Gelir Vergisi Oranları

2017 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları

13.000 TL'ye kadar 15%
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası için 20%
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL,
(ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası için
27%
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL,
(ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası için
35%