Gelir Vergisi Oranları

                                          2020 Gelir Vergisi Oranları

22.000 TL’ye kadar

% 15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL. fazlası

% 20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL

(ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

% 27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL.

(ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

% 35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL

(ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası

% 40

 

acordeon
1