Katkı Payı Ödemeleri

Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yapılacak ek ödeme, aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminat ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının
  • Öğretim Üyelerine... %800 + %400 = %1200
  • Öğretim Görevlilerine... %800 + %400 = %1200
  • Araştırma Görevlilerine... %500 + %250 = %750

katını geçemez.