Buluş Başvuru Süreci

“Buluş Başvuru Süreci” şeması incelendiğinde, Boğaziçi Üniversitesi Patent Ofisinin (BÜ PO) iş-akışları kısaca şu adımlarla özetlenebilir;

 • BÜ’li Araştırmacı/Mucitler “Buluş Başvuru” Formunu doldurur ve Patent Ofisine verirler.
 • Bu başvuruyu alan BÜ Patent Ofisi, PO’nin işbirliğinde bulunduğu Patent Bürosu Vekilleri ile temasa geçerek, “Uygunluk Taraması” için hizmet talebinde bulunur.
 • BÜ’li Araştırmacı/Mucit ise, ön-görüşme sonrası, Patent Bürosuna “Vekaletname” verir ve/veya “Gizlilik Sözleşmesi” imzalar.
 • BÜ PO ve ilgili Patent Bürosu Vekili, birlikte, Araştırmacı/Mucitle yaptıkları toplantı ve görüşmeler akabinde sözkonusu buluş başvurusu için “Uygunluk Taraması” yaparlar.
 • Bu tarama sonucu ya revizyon talebi ile bu başvuru BÜ’li Araştırmacı/Mucit’e iade edilir ya da başvuru için uygun bulunup, gerekli teknik ve detay bilgilerin hazırlanması için Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başvuru Formu verilir.
 • “Başvurunun Tipinin Seçimi” aşamasına gelinir.
 • Taraflar karşılıklı mutabakatla bu buluşun hangi kategoride değerlendirileceğine (“Ticaret Sırrı”, “Serbest Buluş” ya da “Hizmet Buluş”) karar verirler.
 • Patent Başvuru kararı verilirse, hangi bölge(ler) için ve hangi Patent Bürolarına başvuru yapılacağı seçimi yapılır.
 • BÜ FMK kararları çerçevesinde BÜ Patent Ofisi olarak, ilk pilot sene içinde, sadece TPE başvurularının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
 • Araştırmacı/Mucitler başka bölgeler için başvuruda bulunmayı arzuladığı takdirde, bu başvurularla ilgili tüm masrafları kendileri üstlenmek durumundadır.
 • İlgili taraflar yine birlikte görüşerek, geliştirilen buluşun “Patent” mi yoksa “Faydalı Model” olarak mı başvurusunun yapılacağına karar verirler.
 • Bu karara uygun olarak BÜ PO koordinasyonunda, BÜ Araştırmacı/Mucit ve Patent Bürosu Vekili, TPE için, Başvuru Dosyasını hazırlarlar.
 • Bu aşamaya kadar Patent Bürosu Vekili ile ilgili tüm istişhare ve danışmanlık hizmetlerini BÜ PO’si karşılar.
acordeon
1