Faydalı Model Başvuru Alt Süreci

 • TPE Faydalı Model Başvuru Dosyası (TPE-P-101) hazırlanır (Türkçe ve İngilizce).
 • TPE’ye ön-harç, BÜ PO tarafından yatırılır ve “Şekli İnceleme” için TPE’ye hazırlanan başvuru dosyası teslim edilir.
 • “Şekli Uygunluk” incelemesi neticesinde TPE tarafından bazı düzeltme talepleri gelirse, bu revizyonlar gerekli süre zarfında tamamlanır.
 • TPE “Şekli Uygunluk Belgesi” verir ve araştırma sürecini başlatır.
 • BÜ Araştırmacı/Mucit, BÜ BAP Bilim İnsanı Portalında veritabanını günceller ve bu yeni Faydalı Model Başvurusu ile ilgili bilgileri sisteme girer.
 • BAP Bilim İnsanı Portal güncellemesi çıktısı ile BÜVAK teşvik başvurusu yapılır ve ilk ödeme alınır.
 • TPE’den Şekli Uygunluk Belgesi alınmasıyla, TUBİTAK ARDEB 1008 Hibe Başvurusu için gerekli dosya hazırlanır ve TUBİTAK’a teslim edilir.
 • TUBİTAK ARDEB 1008 onayı verirse, BÜ’ne ön-harç için geri ödemeyi ve TPE Patent İnceleme Ücretinin ödemelerini yapar ve bunların dekontlarının kopyaları, PO ofisi tarafından dosyalanır.
 • TPE’nin araştırma/incelemesi süresince, yapılan tüm düzeltme talepleri ve revizyon ihtiyaçları karşılanır.
 • Bu incelemelerin uzaması halinde ve hem senelik korunma bedelleri hem de başvurunun diğer ülke Patent Enstitülerince incelenmesi karşılığında ortaya çıkan ek ücretler ve masraflar, TUBİTAK ARDEB 1008 hibesi ile karşılanır.
 • Bu meblağnın alınan ARDEB hibe miktarını aşması takdirinde ise bu ödemeler BÜ PO tarafından karşılanır.
 • İncelemeler neticesinde, TPE uygun sertifikasyona karar verir ya da red eder.
 • Bu netice BÜ BAP Bilim İnsanı Portalında veritabanını güncellenir. Faydalı Model Belgesi alınmışsa, tekrar BÜVAK teşvik başvurusu yapılır ve ikinci ödeme alınır.
acordeon
1