Patent Başvuru Alt Süreci

 • TPE Patent Başvuru Dosyası (TPE-P-101) hazırlanır (Türkçe ve İngilizce).
 • TPE’ye ön-harç, BÜ PO tarafından yatırılır ve “Şekli İnceleme” için TPE’ye hazırlanan başvuru dosyası teslim edilir.
 • “Şekli Uygunluk” incelemesi neticesinde TPE tarafından bazı düzeltmeler talebi gelirse, bu revizyonlar gerekli süre zarfında tamamlanır.
 • TPE “Şekli Uygunluk Belgesi” verir ve araştırma sürecini başlatır.
 • BÜ Araştırmacı/Mucit BÜ BAP Bilim İnsanı Portalında veritabanını günceller ve bu yeni Patent Başvurusu ile ilgili bilgileri sisteme girer.
 • BAP Bilim İnsanı Portal güncellemesi çıktısı ile BÜVAK teşvik başvurusu yapılır ve ilk ödeme alınır.
 • TPE’den Şekli Uygunluk Belgesi alınmasıyla, TUBİTAK ARDEB 1008 Hibe Başvurusu için gerekli dosya hazırlanır ve TUBİTAK’a teslim edilir.
 • TUBİTAK ARDEB 1008 onayı verirse, BÜ’ne ön-harç için geri ödemeyi ve TPE Patent İnceleme Ücretinin ödemelerini yapar ve bunların dekontlarının kopyaları, PO ofisi tarafından dosyalanır.
 • TPE’nin araştırma/incelemesi süresince, yapılan patent başvuru tipine göre (İncelemeli/İncelemesiz) yapılan düzeltme talepleri ve revizyon ihtiyaçları karşılanır.
 • Bu incelemelerin uzaması halinde ve hem senelik korunma bedelleri hem de başvurunun diğer ülke Patent Enstitülerince incelenmesi karşılığında ortaya çıkan ek ücretler ve masraflar, TUBİTAK ARDEB 1008 hibesi ile karşılanır.
 • Bu meblağnın alınan ARDEB hibe miktarını aşması takdirinde ise, bu ödemeler BÜ PO tarafından karşılanır.
 • İncelemeler neticesinde, TPE uygun sertifikasyona kararı verir ya da red eder.
 • Bu netice BÜ BAP Bilim İnsanı Portalında veritabanını güncellenir. Faydalı Model Belgesi alınmışsa, BÜVAK teşvik başvurusu yapılır ve ikinci ödeme alınır.
 • Eğer başvuru “İncelemesiz Patent Araştırması” olarak yapılmış ve patent belgesi de alınmışsa, arzu ve talep edildiği takdirde bu kez “İncelemeli Patent Araştırması” için de başvuruda bulunulabilinir.

Tüm bu süreçleri toplu olarak gösteren Genel “Buluş/FaydalıModel/Patent” İş-Akış Şemasını daha rahat incelemek ve büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

acordeon
1