Non - Newtonian Sıvılarının Oluşturdukları Yüzey Dinamiklerinin ve Non - Newtonian Akışkan Ortamında Küçük Taneciklerin Çökelmesi Probleminin İncelenmesi

Kodu: 
08B301
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı