Nuhoğlu, İ., Parlak, D., “Türkiye’de üretim sektöründe gelir tablosu sunum farklılıkları-UFRS ve kurumlar vergisi beyannamesi karşılaştırmalı analiz – The differences in the presentation of ıncome statements in manufacturing sector in Turkey: A comparative analysis of IFRS and tax statements”, Journal of Accounting Academicians Collabaration Foundation - MÖDAV Dergisi, 10, 4, 103-116, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: