Analitik Bütçe Sınıflandırması

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİNANSAL

EKONOMİK

 

38.08.09.01

(ÖYP Şartlı Bağış)

09.4.1.11

8

03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

03.3

Yolluklar

03.5

Hizmet Alımları

03.7

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Analitik Bütçe Rehberi