Öğütçü, Z., Deniz, P., Horasan, G., Kalafat, D., Boztepe-Güney, A., Yıldırım, E., " Türkiye'de doğal ve yapay sismik :Kaynakların ayırt edilmesi, DAYK2008, T.C. Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yerbilimleri Kulübü, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 92-95, Adapazarı, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: