Okçabol, I.R., “The system of teacher training during AKP rule”, Neoliberal Transformation of Education in Turkey: Political and Ideological Analysis of Educational Reforms in the Age of the AKP, Book Series: Postcolonial Studies in Education, Editör(ler): İnal K.; Akkaymak G., 219-231, 2012.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2012
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: