Okman-Fişek, G., “Gelenekten değişime: Türkiye’de aile ve ergenler”, Adolesan Sağlığı, 39-49, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: