Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “İzinsiz geçiş izleme amaçlı telsiz algılayıcı ağlarda kapsamaalanı bulunması”, Sinyal İşleme Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (SİU 2004), Kuşadası, 2004. CD

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: