Or, İ, Özbaş, B., Almaz, A., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin benzetim ve senaryo analizi ile incelenmesi”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Kocaeli, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: