Or, İ, Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Almaz, A., Gönültaş E., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin risk analizi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: