Oral, V., Koike, K.,Yenigün, O., "Coğrafi bilgi sistemlerinin Bartın ve Silifke- Göksu nehri havzaları’nda görülen taşkınların analizi için kullanımı”, 1. Ulusal Taşkın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 345-353, DSİ Genel Müdürlüğü, , Ankara, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: