Organik Fotovoltaik Pillerde (OPV) ve Işık Saçan Diodlarda (OLED) Kullanılması Planlanan Organoboron Oligomerlerin Hesapsal Tasarımı

Kodu: 
15B05D6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı