Özar, Ş., “Small and medium enterprises in the periphary: The case in Turkey”, Turkey and the Global Economy: Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Z. Öniş, F. Şenses (Derleyenler), 204-222, Routledge, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: