Özbek, N., “Kemalist rejim ve popülizmin sınırları: Büyük buhran ve buğday alım politikaları, 1932-1937”, Toplum ve Bilim, 96, 219-240, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: