Özden, S., Bekler, T., Tutkun, S.Z., Kürçer, A., Ateş, Ö., Bekler, F., Kalafat, D. et al., "Biga Yarımadası ve Marmara Denizi güneyinin sismotektoniği", ATAG-12 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 12. Çalıştayı Bildiri Özetleri Kitabı, 48-49, MTA Genel Müdürlüğü Akçakoca EDT, Akçakoca, Düzce, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: