Özel, S. ,Güneş, C., Yetkiner-Özel, Z.E., Akal, N., et.al., "Matematik Tarihi- Giriş", The History of Mathematics- An Introduction: 1, Soner, D. (Ed), Nobel, 2017.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2017
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: