Özel, S., Yetkiner Özel, Z. E., “Etkileşimli beyaz tahtalar”, Editör(ler) Doğan M., Karakırık E., Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, Nobel/Atlas, 2013.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2013
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: