Özel Yatırım Harcamaları ve Yönetişim İlişkisi: Kurumların Özel Yatırımlardaki Rolünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneğinde İncelenmesi

Kodu: 
06C104
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı