Özker, M., Bayraktaroğlu, Z., Kaşıkç, I., Erdoğan, B., Akın, A., Demiralp, T. “Durağan hal görsel uyarılmış potansiyellerin prefrontal korteksteki izdüşümü”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: