Özkısacık, K.C., Aras, N., Altınel, İ.K., “Topaklama yöntemleri ile çözülen yer seçimi problemlerinde talep değişkeninin uyarlanması”, Proceedings of the 24th National Meeting on Operational Research and Industrial Engineering, 351-353, Adana, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: