Özorhon, B., Çağlayan, S., Ertürk, F.O., Arısoy, M.B., “BIM Transition Process in Construction Companies”, Tamap Journal of Engineering, 2018, Article ID:61, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: