Özturan, M., Karahoca, A., Karahoca, D., “Determinants of utilization of e-travel agencies case of university students in Turkey”, Information-an International Interdisciplinary Journal, 14, 4, 1137-1149, 2011

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2011
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: