Parkinson Hastalarında LRRK2 Geni Analizi ve G2019S Mutasyonu Taşıyan Bir Türk Ailede Haplotip Belirlenmesi

Kodu: 
07HB105D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı