Parkinson Hastalığı Demansı Olan ve Parkin Gen Mutasyonu Taşıyan Hastalarda Metabolik ve Perfüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme Temelli Biyoişaretleyicilerin Belirlenmesi

Kodu: 
19XP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte