Partikül Sayımı ve Mikro-Biyolojik Örnekleme Methodlarının Ameliyathane Temiz Hava Sınıflandırmasında Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirmesi

Kodu: 
09X101P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı