Periyodik Yapılarda Burgaç Akımı ile Titreşim Sönümleme ve Yalıtım

Kodu: 
14A06P6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı