Polietilenoksit Aşılı Stiren-Etilen-Butilen-Stiren Blok Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sert Termoplastiklerde Toklaştırıcı Olarak Kullanımı

Yürütücüsü: 
Kodu: 
18B05P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Yürürlükte