POLİMER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1989)

Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi biyolojik ve sentetik makromoleküler sistemlerin yapıları, fiziksel özellikleri, dinamik davranışlarının ve işlevlerinin anlaşılması üzerine disiplinlerarası araştırmaların yürütüldüğü bir birimdir. Son yıllarda özellikle yaşam bilimlerindeki gelişmeler önemli biyolojik problemlerin formülasyonunda ve çözümünde temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki araştırmacıları ağırlıkla hesapsal biyoloji konusunda bir araya getirmektedir. Bu doğrultuda Merkez'de kimya, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendislikleri yanı sıra kimya, fizik ve biyoloji gibi farklı disiplinlerden gelen öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri, ve doktora sonrası araştırmacılar birlikte bilimsel araştırma ve aktivitelerde bulunmaktadırlar. Merkez, 2005 yılında Avrupa Birliği tarafından Türkiye'deki 11 mükemmeliyet merkezinden biri olarak seçilmiştir. Merkez'de yürütülen bilimsel çalışmalar birçok ulusal ve uluslararası proje kaynakları ile desteklenmektedir.

Merkez Müdürü: 
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, Kare Blok, Kat: 2, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
halilogt@boun.edu.tr, betul.uralcan@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 70 02, +90 212 359 70 03
Faks: 
+90 212 257 50 32
Merkez Faaliyet Raporu: