Baş ve Boyun Karsinoma Tümörlerinin Derecesini Öngörmek için 3d Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin Radıomık Analizi

Proje Özeti: 

Bu çalışmada 3B radiomics özellikler, ensemble makine öğrenmesi ve SMOTE’un çeşit versiyonları kullanarak, daha yüksek başarımla tümör derecelendirme amaçlandı. Çalışmaya görüntüleri The Cancer Imaging Archive’dan alınmış 215 hasta dahil edilecektir. Asıl tümör alanına ek olarak 5 farklı peritumoral alan daha bölütleme yapılarak, bölütlemede yapılacak yanlışların sonuçları ne derecede etkileyeceği araştırılacaktır.

Alan: 
Kodu: 
22XP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte