Derlem Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğretim Materyal Geliştirme Becerilerine Etkisi

Proje Özeti: 

Bu proje, kontrol grubu tasarımı ile ön test-son test uygulanarak çevrimiçi derlem eğitiminin son sınıf İngilizce öğretmen adaylarının hazırlayacakları dil materyalleri üzerindeki etkisini ve öğretmen adaylarının dil eğitiminde derlem bilgisine dayalı materyallerin potansiyelini nasıl gördüklerini araştırmayı amaçlamaktadır.

Kodu: 
22DP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte