The Deviaton Angle From P-Wave Particle Motion of KOERI Network

Proje Özeti: 

Farklı yönlerden gelen P-dalgası parçacık hareket analiziyle, Türkiye'de tektonik deformasyon ve stres durumunun tayin edilmesi amacıyla sismik anizotropi, heterojen ortam ve 3D yapı alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Kodu: 
19T04P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı