Geogrid Donatılı Yol Dolgularının Sismik Performansının Arazi Deneyleri ile Belirlenmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışmanın amacı; yol dolgusunda geogrid donatı kullanılmasının bu yapıların sismik performansına etkilerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada gerçekleştirilecek tam ölçekli arazi çalışması ile nümerik çalışmaların validasyonunun yapılması hedeflenmiştir. Donatısız ve donatılı tam ölçek yol dolgusunun sismik performansı mobil sismik sarsıcı yardımıyla uygulanacak dinamik yükler sonucunda belirlenecektir.

Kodu: 
19TD6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte