İkincil Arıtma Atıksuyunda Kalan Farmasötik Mikrokirleticilerin Granüler Aktif Karbon (GAK) Filtrasyonuyla Giderimi

Proje Özeti: 

Proje, biyolojik atıksu arıtmada giderilemeden kalan farmasötik mikrokirleticilerin granüler aktif karbonla giderilmesi hakkındadır.İlk aşamada kesikli reaktörlerde mikrokirleticilerin adsorpsiyon ve biyodegradasyon özellikleri araştırılacaktır.

Alan: 
Kodu: 
19Y00D6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte